Waarom ben ik gaan wonen in Barcelona

Waarom ben ik gaan wonen in Barcelona?

Hoe een hond mijn leven veranderde

For English scroll down

Wist je dat ik helemaal geen plannen had om te gaan wonen in Barcelona? Wilde altijd al wel naar Spanje, maar Barcelona stond totaal niet in mijn lijstje van potentiële plekken om te gaan wonen. Hoe kom ik er dan terecht hoor ik je denken. Nou, eeh, zoals een echte dierenliefhebber betaamt: een hond!

Het oorspronkelijke plan

In juli 2018 besloot ik dat ik na jaren dromen eens eindelijk de stap moest gaan maken. Volg die droom, Danique, ga naar het buitenland. Het plan was om eerst een vriend van me op te zoeken in Barcelona voor een weekendje en daarna met de trein naar Valencia te gaan. Om vervolgens richting Sevilla te reizen. Het doel was om Valencia en Sevilla te onderzoeken of het geschikte plekken zijn voor mij als digital nomad. Zie je, Barcelona was niet meer dan een eerste stop. Tot zover so good.

Waarom ben ik gaan wonen in Barcelona

Samen lunchen in Barcelona?

In deze periode werkte ik ook voor Fairtrade Original en via een leverancier van hen kwam ik in contact een superleuke meid die woont en werkt net buiten Barcelona. Na een lang telefoongesprek met haar zei ze dat we maar moesten gaan lunchen in Barcelona wanneer ik daar was. Alleen…ze kon niet dat weekend. Hmmm, dan moet ik maar wat langer blijven want mijn originele plan was dat ik van vrijdag t/m maandag in Barcelona zou zijn en na het weekend weg zou gaan. Niet erg dacht ik, ga ik gewoon paar dagen later naar Valencia.

Waarom ben ik gaan wonen in Barcelona

Meet the dog

Vlak voordat ik zou vertrekken naar Spanje vertelde een vriendin dat ze iemand kent die om hulp verlegen zat. Lang verhaal kort: een Argentijnse kennis van haar heeft een hond, maar die kennis zou voor ruim 3 weken naar Argentinië gaan en had iemand nodig om op haar hond en huis te passen. Of ik dat wilde doen? Dan had ik 3 weken lang onderdak in een appartement op een toffe locatie in ruil voor het oppassen op de hond. Eehh, ja natuurlijk! Superleuk!

Waarom ben ik gaan wonen in Barcelona

En toen zat ik ineens vier volle weken in Barcelona. Tijdens deze vier weken heb ik genoten van de hond, mooie mensen ontmoet, fantastische ervaringen gehad en ontdekt hoe leuk Barcelona kan zijn. Hoeveel deze stad en de omgeving, niet te vergeten Catalonië, te bieden heeft. Dus toen ik terugkwam eind september wist ik het zeker, ik ga verhuizen naar Barcelona. Dus toen ik eind oktober met een enkeltje Barcelona op het vliegveld stond van Rotterdam bruiste ik van energie. Ik ga het doen: wonen in Barcelona!En Valencia en Sevilla? Daar ben ik niet meer geweest. Al zal ik daar vast weer een keer heen gaan, het zijn niet voor niks – naast Barcelona – mijn favoriete steden in Spanje.


Benieuwd naar alle mooie dingen die je kunt doen rondom Barcelona?


English

Why did I move to Barcelona? How a dog changed my life

Did you know I had no plans at all to live in Barcelona? Always wanted to go to Spain, but Barcelona wasn’t in my list of potential places to live. How do I get there then I hear you think. Well, eh, as befits a real animal lover: a dog!

The original plan: follow your dreams

In July 2018 I decided that after years of dreaming I should finally make the step. Follow that dream, Danique, go live abroad. The plan was to first visit a friend of mine in Barcelona for the weekend and then take the train to Valencia. After that travel to Seville. The goal was to explore Valencia and Seville to see if they are suitable places for me as a digital nomad. You see, Barcelona was no more than a first stop. So far so good.

Shall we have lunch in Barcelona?

During this period I also worked for Fairtrade Original and through a supplier of them I got in touch with a super nice girl who lives and works just outside Barcelona. After a long telephone conversation with her she told us to have lunch in Barcelona when I was there. Only…she couldn’t meet that weekend. Hmmm, then I have to stay a bit longer because my original plan was that I would be in Barcelona from Friday till Monday and leave after the weekend. I didn’t mind, I just go to Valencia a few days later.

Meet the dog

Just before I left for Spain a friend told me she knew someone who was in need of help. Long story short: an Argentinian acquaintance of hers has a dog, but that acquaintance was about to go to Argentina for more than 3 weeks and needed someone to look after her dog and house. Would I like to do that? The deal was that I had to stay in an apartment at a nice location for 3 weeks in exchange for looking after the dog. Uh, yes of course! Super fun!

And then all of a sudden I was in Barcelona for four full weeks. During these four weeks I met beautiful people, had fantastic experiences and discovered how fun Barcelona can be. This city and its surroundings, not to mention Catalonia, has so much to offer. So when I came back at the end of September I knew it for sure, I’m moving to Barcelona. So when I was at the airport of Rotterdam at the end of October 2018 with a one-way ticket to Barcelona, I was full of energy. I’m going to do it: live in Barcelona!

And Valencia and Seville? I haven’t been there since. Although I’ll probably go there again, it’s not for nothing – besides Barcelona – that they are my favorite cities in Spain.